Σύγχρονο Νηπιαγωγείο
Εκπαιδευτική Καινοτομία
Εκπαιδευτική Καινοτομία

eTwinning

Το eTwinning είναι η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης. To ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ είναι ενεργό μέλος της κοινότητας του eTwinning, η οποία αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς που μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, ανταλλάσσουν πρακτικές και ιδέες και κάνουν το eTwinning το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στον κόσμο.

Το eTwinning προσφέρει μία ασφαλή πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους κπλ) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχουσών Ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, να αναπτύξουν σχέδια, να μοιραστούν και εν ολίγοις να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής μαθησιακής κοινότητας στην Ευρώπη. Το eTwinning συγχρηματοδοτείται από το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό. 

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του eTwinning είναι η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολείων, γονέων και τοπικών αρχών. Στο eTwinning οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και διοργανώνουν δραστηριότητες για τους μαθητές τους. Αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, αλληλοεπιδρούν, ερευνούν, λαμβάνουν αποφάσεις, σέβονται ο ένας τον άλλον και αποκτούν δεξιότητες του 21ου αιώνα.