Σύγχρονο Νηπιαγωγείο
Στόχοι Προγράμματος
Στόχοι Προγράμματος

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ έχει Σκοπό να Υπηρετήσει με Σοβαρότητα και Συνέπεια την Παιδαγωγική του Αποστολή

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ εφαρμόζει το ΔΕΠΠΣ, του Υπουργείου Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης  και  Θρησκευμάτων για το Νηπιαγωγείο, με σκοπό να υπηρετήσει με σοβαρότητα και συνέπεια την παιδαγωγική του αποστολή,

Στο ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ επιδιώκουμε την ενεργοποίηση του παιδιού στη διαδικασία της μάθησης κεντρίζοντας και διευρύνοντας τα ενδιαφέροντα του. Διοχετεύουμε την ενέργεια, τον ενθουσιασμό, την έκφραση και τη δημιουργικότητα στο παιχνίδι, το τραγούδι, το χορό, το θέατρο, τις ζωγραφιές, την άθληση και σταδιακά στη μάθηση. Βάζουμε τα θεμέλια και καθορίζουμε τους στόχους για ένα σχολείο ζεστό και ανθρώπινο, ποιοτικό και πολύπλευρο, ένα σχολείο ανοιχτό στις προκλήσεις και στην καινοτομία.

Η Προσχολική Εκπαίδευση είναι η πυξίδα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών. Μεριμνώντας για την επιτυχία της και προκειμένου το ΔΕΠΠΣ να είναι αναπτυξιακά κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλα τα παιδιά, θέτουμε στόχους:

 • Τη διαμόρφωση και τη σωστή οργάνωση του χώρου βάσει της παιδοκεντρικής κατεύθυνσης. Το σχολείο μας αναδεικνύει το παιχνίδι ως τον πυρήνα του όλου προγράμματος.      
 • Την εξατομικευμένη προσέγγιση και την υποστήριξη του μαθητή με γνώμονα το χαρακτήρα, τις κλίσεις, τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις ενδεχόμενες δυσκολίες του και, κυρίως, το σεβασμό της προσωπικότητάς του.
 • Τη συναισθηματική ωρίμανση του παιδιού, την εξοικείωσή του με το νέο κοινωνικό χώρο και την αποδοχή κανόνων ατομικής και ομαδικής συμπεριφοράς.
 • Το πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης που καλλιεργούν οι μαθητές μέσα από τα πολιτιστικά δρώμενα, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, τα δημιουργικά εργαστήρια, τις ομαδικές δραστηριότητες, τη βιωματική εκπαίδευση και τα σχέδια εργασίας.
 • Την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα σύγχρονα οικολογικά θέματα.
 • Την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος       που προκαλεί το ενδιαφέρον για τη μάθηση και δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους, να εξασκούν τις δεξιότητές τους και να συνεχίζουν να μαθαίνουν διαρκώς, προάγοντας την αναζήτηση, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και τη λύση προβλημάτων.
 • Την ανάπτυξη των νοητικών δεξιοτήτων του παιδιού. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στα μικρά παιδιά εκείνες τις ικανότητες που θα τους επιτρέψουν να ταξινομήσουν και να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες και τα ερεθίσματα, τα οποία αντλούν από το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
 • Την αισθητική παιδεία. Ο χορός, η ρυθμική, η μουσική, τα εικαστικά, το θεατρικό παιχνίδι και το θέατρο, προσφέρουν στα παιδιά κίνητρα για αισθητικές αναζητήσεις και τα προκαλούν να ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας κι έκφρασης.
 • Τη σωματική διάπλαση. Η άσκηση νου και σώματος μέσα από ασκήσεις ψυχοκινητικής, βοηθούν το παιδί να γνωρίσει το σώμα του και τις δυνατότητές του, να ελέγχει και να συντονίζει τις κινήσεις του, να εναρμονίζεται με το ρυθμό και τη μουσική.
 • Τη κοινωνική αγωγή. Η κοινωνική αγωγή του παιδιού προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή του σε ομαδικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στην αλληλεπίδραση των παιδιών με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους.
 • Την ενθάρρυνση της συνεργασίας Σχολείου και Οικογένειας έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Οικογένεια και το Σχολείο. Σε όλες μας τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες αλλά και στην καθημερινή μας πρακτική, στοχεύουμε σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή των γονιών, γιατί πιστεύουμε ότι ευτυχισμένα και καλοδουλεμένα παιδιά, επιτυγχάνουμε με την καλύτερη δυνατή συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας.
 • Τη ποιοτική και ουσιαστική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Εκπαιδευτικοί με πολυετή πείρα, αγάπη και αφοσίωση στο παιδί, επιδίδονται στην ολόπλευρη ανάπτυξη και πρόοδό του, μέσα από την γνώση και την αξιοποίηση των ευκαιριών για μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί του Σύγχρονου Νηπιαγωγείου ενθαρρύνουν τη δράση των μαθητών, τους καθοδηγούν, τους φωτίζουν νέους ορίζοντες και τους οπλίζουν με άριστα εφόδια για το μέλλον τους.

Δείτε Επίσης:

Πολυδύναμο Πρόγραμμα Σπουδών

Το πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση...

Διαβάστε Περισσότερα

Μέθοδοι Διδασκαλίας

Εφαρμόζουμε ένα πολυδύναμο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διδάσκεται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας:...

Διαβάστε Περισσότερα

Στόχοι Προγράμματος

Το ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ εφαρμόζει το ΔΕΠΠΣ, του Υπουργείου Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και..."

Διαβάστε Περισσότερα

Portfolio-Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει....

Διαβάστε Περισσότερα

Μετάβαση στην Α΄ Δημοτικού

Η έναρξη φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο θεωρείται μετάβαση καθοριστική για τα παιδιά και τις οικογένειές τους...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Ρόλος της Εκπαιδευτικού

Πρωταρχικός στόχος της εκπαιδευτικού είναι να μυήσει τα παιδιά σε συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον εγγράμματο πληθυσμό...

Διαβάστε Περισσότερα

Έχετε απορίες; Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη:

Φόρμα Επικοινωνίας μας