Σύγχρονο Νηπιαγωγείο
Άρθρα Header
ERASMUS+

Το Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τη σχολική χρονιά 2023 – 2024, είχε την τιμή να εκπροσωπήσει την χώρα μας και να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus+ «PLAY SOLVES the PROBLEMS»

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+  «Play Solves the Problems / PSP» σε συνεργασία με τις χώρες της Γαλλίας, Τουρκίας και Σουηδίας. Το πρόγραμμα αφορά την Προσχολική Αγωγή και τη μάθηση στη φύση.
Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+, η ΔΠΕ Φθιώτιδας επισκέφθηκε την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, και συγκεκριμένα από 04-09.06.2023, την Στοκχόλμη της Σουηδίας. Οι δράσεις και το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν στα σουηδικά νηπιαγωγεία Butaland Forskolin.

Η συνέχιση του προγράμματος Erasmus+  «Play Solves the Problems / PSP», της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας από 08–13.10.2023 και με τη συμμετοχή τριών εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης που εκπροσωπούσαν τα αντίστοιχα νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης.

Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε η γνωριμία των εταίρων, παρουσιάστηκαν οι δράσεις της ελληνικής και της σουηδικής αποστολής, ακολούθησε ανατροφοδοτική συζήτηση.

002

Τη δεύτερη μέρα παρουσιάστηκαν οι δράσεις της γαλλικής αποστολής και η εισήγηση της Τουρκίας για την permaculture, έναν σχεδιασμό στην Προσχολική Εκπαίδευση που στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων ανθρώπινων οικισμών συμβατών με τα σχέδια της φύσης

003

Ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση στην παλιά πόλη της Αττάλειας και στους καταρράκτες Kursunlu Waterfalls.

004

Την τρίτη μέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Simena Kaleköy, έναν από τους σπάνιους οικισμούς της Τουρκίας. Δημιουργήθηκε για να προστατεύσει τις φυσικές, πολιτιστικές και γεωγραφικές αξίες του νησιού Kekova και των γύρω ακτών και βρίσκεται εντός της Ζώνης Ειδικής Περιβαλλοντικής Προστασίας Kekova. Πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια για τη μάθηση εκτός τάξης, με δράσεις αφύπνισης της περιβαλλοντικής συνείδησης κι ενσυναίσθησης.

005

Την τέταρτη ημέρα όλοι οι εταίροι βρέθηκαν σε δύο νηπιαγωγεία της Αττάλειας. Το 15 Temmuz Sehitler Anaokulu και το Sehit Teğmen Ayfergök Anaokulu. Η φιλοξενία και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν εξαιρετικής σημασίας, καθώς οι εκπαιδευτικοί αντάλλαξαν τη γνώση, την εμπειρία και τις διδακτικές τους πρακτικές.

006

Η Διεύθυνση εκπροσωπήθηκε στη Σουηδία από τον Διευθυντή κ. Ευθύμιο Γκούμα, την Σύμβουλο Εκπαίδευσης κ. Σοφία Τσαγανού και στην Τουρκία από τον κ. Γεώργιο Ανδρεόπουλο, Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων και τις κυρίες Θωμαή Παπαντωνίου, Ολγα Αρμάγου και Βιβή Σεβαστού, νηπιαγωγούς στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης.

007

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα 2021-2027 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο. Στηρίζει προτεραιότητες και δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα στηρίζει επίσης τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, υλοποιεί τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027 και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Erasmus + «PLAY SOLVES the PROBLEMS» στο οποίο θα συμμετάσχει το Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, έχει ως στόχο να  βελτιώσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των δασκάλων, των διευθυντών σχολείων και των διαχειριστών, κάνοντάς τους να συναντηθούν με νέες, μοντέρνες και καινοτόμες δραστηριότητες διδασκαλίας/μάθησης, όπως «Εξωτερική μάθηση, περμακουλτούρα, αστική κηπουρική και παιχνιδοποίηση (gamification)».

Το παιχνίδι λύνει τα προβλήματα με στόχο να χρησιμοποιήσει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να παίξουν και έτσι να τους επιτρέψει να εξερευνήσουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώσουν τη δημιουργικότητά τους, την αυτοεκτίμησή τους, την αληθινή σωματική και πνευματική ανάπτυξη.

Image