Σύγχρονο Νηπιαγωγείο
ΔΡΑΣΕΙΣ MODULE
ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι μαθητές του Νηπιακού τμήματος του ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη ROBOLAB, στη Λαμία, την Παρασκευή 08 Μαΐου 2015. Το εργαστήριο ρομποτικής και εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες ROBOLAB, δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν με την ρομποτική, τις νέες τεχνολογίες, τον ηλεκτρισμό και τα πειράματα.

Η ρομποτική αφενός, είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με τη δράση, αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών, κυρίως, από τις Φυσικές Επιστήμες και άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Η διδασκαλία-πρακτική εφαρμογή στηρίζεται στα προγράμματα και τις δραστηριότητες του STEM.

STEM είναι τα αρχικά γράμματα από τα προγράμματα σπουδών: Science (επιστήμη), Technology (τεχνολογία), Engineering (Μηχανική), Math (Μαθηματικά)

Είναι μια προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης που ενσωματώνει το περιεχόμενο και τις δεξιότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευόμενος στην διαδικασία αυτή συμμετέχει στην έρευνα, συνεργάζεται και σκέφτεται κριτικά.

Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει  θετικές επιπτώσεις  εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και  κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση).

Έχετε απορίες; Μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τη

Φόρμα Επικοινωνίας μας